Angelika Czubasiewicz - ur. 1994, w Tarnowskich Górach.
Pasjonują ją dwa światy. Natura i człowiek. Poprzez sztukę bada wszelkie zależności między nimi oraz chciałaby na nowo połączyć te coraz bardziej oddalające się krainy. 

Sztukę traktuje również jako terapię, jako narzędzie do poznawania siebie

i swoich relacji. Dzięki niej stara się odszukać swoje miejsca w społeczeństwie.