Mesjasz

Jedyny i ostateczny
Pomazaniec
Wybraniec
Osoba, która ma przynieść ostateczne rozwiązanie problemu, zła, grzechu i śmierci w świecie, ustanowić królestwo mesjańskie będącym naszym rajem, przewyższające szczęściem pierwszego
Prorok
Chrystus
Piękno, światło, nowy start
Objawiciel
Odkupiciel
Wyswobodziciel

On jest mówcą nieustraszonym, przyjmującym ryzyko mówienia prawdy nie z przymusu, bo jego wypowiedź jest wolna i wynika z czystego poczucia obowiązku.
Jest czystą kartką, na której można zapisać swoją historię od nowa, każdego dnia.

Często strach przed prawdą jest bardzo silnym impulsem, przynoszącym tak mocne zmiany, że nasza gotowość na to, to paraliż.
Myśl o świecie przyszłości była bezpieczeństwem.
Nie ma jutra, jest tylko tu i teraz.
To burzy cały system.

Prawda i odpowiedź jest zapisana w nas. W jakiś dziwny sposób jest ona zakodowana i ciężko nam na nią spojrzeć.

Każda osoba, którą spotykamy na swojej drodze to nasze odbicie.
Te metaforyczne lustra przychodzą, żeby pokazać nam rzeczy, których my nie widzimy, odbijają tą zaszyfrowaną prawdę.

Jestem gotowa usłyszeć, jestem gotowa zobaczyć.
Z czym do mnie przychodzisz, przyjmę wszystko.
Zapraszam Cię.

Wpuszczam do mojego serca całe cierpienie, chcę je poczuć w pełni.
Chcę, żeby ten ból wybrzmiał w każdym centymetrze mojego ciała, w każdej cząstce mnie.
Daję tej emocji przestrzeń i prawo do bycia. Zapraszam je i obserwuję, jak stajemy się jednością.

To mnie wyzwoli i przyniesie ukojenie.

2021