top of page

Poprzez introspekcję i analizę emocji, doznań zmysłowych i intuicji, tworzy autentyczne psychoemocjonalne dzieła, eksplorując zarówno obszary świadomości, jak i nieświadomości. Jej prace, w których łączy różnorodne formy sztuki, takie jak malarstwo, teatr, taniec i pantomima, tworzą eklektyczne i ekumeniczne dzieło, inspirujące do poszukiwania wartości, harmonii i miłości. Jej twórczość to opowieść o dążeniu do ideału, eksploracji intymnych przeżyć i wspólnym doświadczaniu piękna i cierpienia.

bottom of page